Processing may take a few seconds...

Article


Title

Obrona przed bronią masowego rażenia w ochronie wojsk

Authors

[ 1 ] Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Chemical, biological, radiological and nuclear defence as a part of force protection

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4 (105)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Obrona przed bronią masowego rażenia
Abstract

PL Ochrona wojsk jest złożonym procesem opartym na zarządzaniu ryzykiem, wymagającym koordynacji obszarów zadaniowych i przedsięwzięć realizowanych przez wszystkie elementy ugrupowania. Osiągana jest przez właściwe porządkowanie, harmonizowanie i synchronizację w czasie i przestrzeni celów działania, priorytetów i planów ochrony wojsk oraz stosowanych procedur. Zdarzenia CBRN, mimo potencjalnie niskiego prawdopodobieństwa, cechują zazwyczaj krytyczne skutki dla prowadzonej operacji. Opracowanie adekwatnych do zagrożeń środków kontroli uwarunkowane jest wiarygodnym oszacowaniem ryzyka. Z uwagi na istotne rozbieżności oraz brak kompletnych narzędzi zawartych w dokumentach doktrynalnych, autor podjął się próby zaproponowania zunifikowanego podejścia do problemu oceny ryzyka CBRN, podkreślając potrzebę potraktowania niniejszego opracowania jako katalizatora do dyskusji nad tym problemem.

EN Force protection is a complex process based on risk management, requiring the coordination of all efforts to be done by Force structure elements. It is achieved by proper arrangement, coordination and synchronisation, in time and space, of all tasks, priorities, plans and procedures influencing force protection issues. CBRN events, despite their low probability, may have great impact on conduct of operations. Preparation of force protection controlling measures that are adequate to threats depends on credible risk assessment. Due to significant differences and lack of complete tools in referenced Allied and national publications, author proposes a unified approach to the problem of CBRN risk assessment and underlines that his considerations should treated as catalyst for further discussion.

Pages (from - to)

116 - 134

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-7e57be8e-a507-4f8a-9d39-af6944f9ecdc?q=bwmeta1.element.baztech-1478513b-c214-4840-a37f-ece663158d15;6&qt=CHILDREN-STATELESS

Points of MNiSW / journal

8.0

Publication indexed in

BazTech