Processing may take a few seconds...

Article


Title

Taktyczna broń jądrowa Federacji Rosyjskiej

Authors

[ 1 ] Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 260-261 | Journal number: nr 3-4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Broń jądrowa
  • Obwód kaliningradzki (Rosja)
  • Rosja
Pages (from - to)

5 - 14

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 13. Streszczenie w języku angielskim.

Points of MNiSW / journal

2.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

2.0