Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w aspekcie rozpoznania zagrożeń CBRN

Authors

[ 1 ] Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Activity of the National CBRN Warning and Reporting System in the area of surveillance, reconnaissance and survey of CBRN hazards

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Broń masowego rażenia
  • Obrona przed bronią masowego rażenia
  • System bezpieczeństwa państwa
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

175 - 191

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz dokumentów normatywnych na stronach 190-191. Streszczenie angielskie.

Book

Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa

Presented on

Organizacja Systemu Rozpoznania Zagrożeń Państwa, 25.04.2019, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0