Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w aspekcie rozpoznania zagrożeń CBRN

Autorzy

[ 1 ] Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Activity of the National CBRN Warning and Reporting System in the area of surveillance, reconnaissance and survey of CBRN hazards

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Broń masowego rażenia
  • Obrona przed bronią masowego rażenia
  • System bezpieczeństwa państwa
Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

175 - 191

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz dokumentów normatywnych na stronach 190-191. Streszczenie angielskie.

Książka

Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa

Zaprezentowany na

Organizacja Systemu Rozpoznania Zagrożeń Państwa, 25.04.2019, Warszawa, Polska

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0