Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Ten perspectives on the uses of ICTs in higher education

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

105

ISBN

978-83-7523-632-3

Słowa kluczowe
PL
  • Szkolnictwo wyższe
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
  • Zastosowania multimediów w edukacji
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0