Processing may take a few seconds...

Article


Title

Osiąganie wybranych zdolności

Authors

[ 1 ] Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2019

Published in

Przegląd Sił Zbrojnych

Journal year: 2019 | Journal number: nr 3

Article type

popular science article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Ćwiczenia wojskowe
  • Stanowiska i punkty dowodzenia
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

60 - 65

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version