Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Zdzisław Malinowski, organization = all organisational units, type = Chapters, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (11)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Istota i wymiar systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzyczypospolitej Polskiej / Zdzisław Malinowski (WW), Ryszard Chrobak (WZiD), Wojciech Nyszk (WZiD), Maciej Kaźmierczak (WZiD), Artur Gniadek // W: System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019 / red. Tomasz Jałowiec (WZiD), Szymon Mitkow, Adam Radomyski, Tomasz Smal, Jarosław Teska, Robert Woźniak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 11-40

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Logistyka Sił Zbrojnych RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / Zdzisław Malinowski (WW) // W: Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / red. Paweł Mróz (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 115-150

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Dylematy zabezpieczenia logistycznego pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych / Zdzisław Malinowski (WW) // W: Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych / red. Stanisław Kowalkowski (WW), Waldemar Kawka, Krzysztof Wysocki (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 230-249

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Dylematy zabezpieczenia logistycznego w działaniach hybrydowych / Zdzisław Malinowski (WW) // W: Działania nieregularne w uwarunkowaniach współczesnego pola walki / red. Krystian Paweł Frącik (WW), Mariusz Fryc, Dariusz Szkołuda (WW) - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - p. 187-203

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Zabezpieczenie logistyczne wojsk obrony terytorialnej w czasie pokoju / Zdzisław Malinowski (WW) // W: Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. Artur Michalak (WW): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 168-181

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Koncepcja zabezpieczenia logistycznego / Zdzisław Malinowski (WW) // W: Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań / red. Waldemar Łydka (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 52-62

  Chapter in scholarly textbook 20
 • 7.
  Rezerwy logistyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Tomasz Jałowiec (WZiD), Zdzisław Malinowski (WW) // W: Rezerwy strategiczne : zarys problemu / red. Janusz Płaczek - Dęblin, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2017 - p. 389-410

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  Struktura organizacyjna, wyposażenie i możliwości pododdziałów batalionów / Zdzisław Malinowski (WW) // W: Zabezpieczenie logistyczne batalionu zmechanizowanego (zmotoryzowanego/czołgów) w walce : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.23.1 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 39-54

  Chapter of research work
 • 9.
  Zabezpieczenie medyczne działań batalionu / Zdzisław Malinowski (WW) // W: Zabezpieczenie logistyczne batalionu zmechanizowanego (zmotoryzowanego/czołgów) w walce : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.23.1 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 76-77

  Chapter of research work
 • 10.
  Zasoby materiałowe sił zbrojnych RP / Tomasz Jałowiec (WZiD), Zdzisław Malinowski (WW) // W: Rezerwy strategiczne : zarys problemu / red. Janusz Płaczek - Dęblin, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2017

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  Organizacja pochówku poległych i zmarłych na współczesnym polu walki / Zdzisław Malinowski (WZiD) // W: Wielowymiarowość współczesnej logistyki. Tom 1 / red. Stanisław Smyk (WZiD) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2016 - p. 107-126

  Chapter in monograph