Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Zbigniew Leśniewski, organization = all organisational units, type = Books, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (10)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej / red. Krzysztof Krakowski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) - Warszawa, Polska : Akademia Szuki Wojennej, 2019 - 139 s.

  Scholarly monograph 20
 • 2.
  Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na progu trzeciej dekady XXI wieku / Zbigniew Leśniewski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 666 s.

  Scholarly monograph 100
 • 3.
  Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.2.0 / Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 110 s.

  Research work
 • 4.
  Obronność Polski w XXI wieku / red. Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW), Milena Palczewska (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 752 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 5.
  Perspektywy systemów informatycznych zarządzania szkoleniem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.32.2.0 / Zbigniew Leśniewski (WW), Grzegorz Pilarski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, 2017

 • 6.
  Współczesne systemy informatyczne zarządzania kształceniem, nauczaniem - uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.32.1.0 / Krzysztof Krakowski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW), Andrzej Mocarski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 216 s.

  Research work
 • 7.
  Zarys metodologii dydaktyki obronnej i dydaktyki wojskowej / Zbigniew Leśniewski (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 273 s.

  Scholarly monograph 100
 • 8.
  Zastosowanie teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.34.3.0 / Zbigniew Leśniewski (WW), Krzysztof Krakowski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, 2017

 • 9.
  Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej / Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 130 s.

  Scholarly monograph
 • 10.
  Systemy symulacyjne w doskonaleniu zawodowym osób fizycznych i w szkoleniu dowództw Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Krzysztof Krakowski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 242 s.

  Scholarly monograph