Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Maria Jabłońska-Wołoszyn, organization = all organisational units, type = Articles, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (7)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Pokolenie Y w wojsku : wyzwaniem dla realizacji procesu personalnego w Siłach Zbrojnych / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD) // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty - 2019, t. 53, nr 3, p. 25-35

  Scholarly article 5
 • 2.
  Wykorzystanie kompetencji w realizacji procesu zarządzania zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych RP / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD) // Przegląd Organizacji - 2019, nr 2, p. 37-43

  Scholarly article 20
 • 3.
  Competency model of village leader : the report of the field research / Maria Jabłońska - Wołoszyn (WZiD), Ewelina Borucka // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2018, z. 128, p. 131-140

  Scholarly article 11
 • 4.
  Wykorzystanie kompetencji menadżerskich w służbach mundurowych - implikacje z doświadczeń Służby Celnej / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD) // Przegląd Policyjny - 2018, nr 1 (129), p. 66-76

  Scholarly article 8
 • 5.
  Atrybuty różnorodności kobiet żołnierzy w świetle wyników badań pilotażowych / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD), Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD) // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - 2017, 3/4, p. 39-52

  Scholarly article 13
 • 6.
  Rozwój kapitału ludzkiego w Siłach Zbrojnych RP w perspektywie kluczowych kompetencji organizacji / Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Maria Jabłońska - Wołoszyn (WZiD) // Nowoczesne Systemy Zarządzania - 2017, t. 12, nr 4, p. 63-75

  Scholarly article 6
 • 7.
  The assesment of managerial competencies in a public organization : the example of Customs Service / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD) // International Journal of Contemporary Management - 2016, nr 15(3), p. 63-78

  Scholarly article