Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Standard szkoleń technicznych dla sił zbrojnych : oferta firm zbrojeniowych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa, Polska | [ 3 ] WCBKT S.A., Warszawa, Polska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Standard of technical training for the armed forces

Year of publication

2022

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2022 | Journal volume: t. 280 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Badania naukowe
 • Badania jakościowe
 • Badania ilościowe
 • Kadry (wojsko)
 • Przemysł zbrojeniowy
 • Sprzęt wojskowy
 • Technologia
 • Wojsko
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
 • Organizacja
 • Szkolenie techniczne
 • Szkolenie wojskowe
 • Szkolenie zawodowe
 • Zarządzanie
 • Żołnierze
 • Zarządzanie kompetencjami
EN
 • Army
 • Army industry
 • Human resources management
 • Organization
 • Military training
 • Management
 • Military equipment
 • Technical training
 • Technology
 • Qualitative research
 • Quantitative research
Abstract

PL Wojsko, podobnie jak inne organizacje sektora publicznego i biznesowego podlega ciągłemu doskonaleniu kadry, szczególnie w obszarach techniki i technologii. Celem artykułu jest zaprezentowanie strategicznego podejścia do realizacji szkoleń w Siłach Zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki szkoleń technicznych. W materiale przedstawiono perspektywę potrzeb żołnierzy w zakresie realizacji szkoleń technicznych, które zostały zidentyfikowane w ramach przeprowadzonych badań przez interdyscyplinarny zespół projektu SZKOLTECH 4.0. Utylitaryzm opracowania wynika z możliwości jego wykorzystania przez wojsko do określenia standardu szkolenia personelu (użytkowników, obsługi serwisowej) przez dostawców sprzętu wojskowego.

EN The military, like other organisationsin the public and business sectors, is subject to continuous staff development, particularly in the areas of technology and engineering. The aim of the article is to present a strategic approach to the delivery of training in the Armed Forces with a particular focus on the specifics of technical training. The material presents a perspective on the needs of soldiers in the implementation of technical training, which were identified in the framework of the research conducted by the interdisciplinary team of the SZKOLTECH 4.0 project. The utilitarianism of the study stems from the possibility of its use by the military to determine the standard of training of personnel (users, maintenance) by suppliers of military equipment.

Date of online publication

11.2023 (Date presumed)

Pages (from - to)

377 - 392

DOI

10.34752/2022-s280

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/187/175

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 391-392.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

11.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

70.0