Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

The assesment of managerial competencies in a public organization : the example of Customs Service

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

PL Ocena kompetencji menedżerskich w organizacji publicznej : przykład Służby Celnej

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

International Journal of Contemporary Management

Rocznik: 2016 | Numer: nr 15(3)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Executives
  • Skills management
  • Customes service
PL
  • Menedżerowie
  • Organizacja
  • Przydatność zawodowa
  • Rozwój zawodowy
  • Służba celna
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
  • Polska
Streszczenie

EN The article delineates competency requirements which have to be faced by contemporary managers in business and their application in a public organisation through the example of the Customs Service.

PL Artykuł przedstawia wymagania kompetencyjne stawiane współczesnym menedżerom w biznesie i ich zastosowanie w organizacji publicznej na przykładzie służby celnej.

Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

63 - 78

DOI

10.4467/24498939IJCM.16.018.5841

URL

https://www.ejournals.eu/ijcm/2016/Numer-15(3)/art/8219

Uwagi

Od 2015 na wydawnictwie umieszczono ISSN 2449-8920. Od 2015 zm. wyd. : Jagiellonian University Press. Do roku 2014 na okładce umieszczano ISSN poprzedniego tytułu 1643-5494.