Processing may take a few seconds...

Article


Title

The assesment of managerial competencies in a public organization : the example of Customs Service

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

PL Ocena kompetencji menedżerskich w organizacji publicznej : przykład Służby Celnej

Year of publication

2016

Published in

International Journal of Contemporary Management

Journal year: 2016 | Journal number: nr 15(3)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Executives
  • Skills management
  • Customes service
PL
  • Menedżerowie
  • Organizacja
  • Przydatność zawodowa
  • Rozwój zawodowy
  • Służba celna
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
  • Polska
Abstract

EN The article delineates competency requirements which have to be faced by contemporary managers in business and their application in a public organisation through the example of the Customs Service.

PL Artykuł przedstawia wymagania kompetencyjne stawiane współczesnym menedżerom w biznesie i ich zastosowanie w organizacji publicznej na przykładzie służby celnej.

Date of online publication

2016

Pages (from - to)

63 - 78

DOI

10.4467/24498939IJCM.16.018.5841

URL

https://www.ejournals.eu/ijcm/2016/Numer-15(3)/art/8219

Comments

Od 2015 na wydawnictwie umieszczono ISSN 2449-8920. Od 2015 zm. wyd. : Jagiellonian University Press. Do roku 2014 na okładce umieszczano ISSN poprzedniego tytułu 1643-5494.

Ministry points / journal

14.0