Processing may take a few seconds...

Journal

Title

International Journal of Contemporary Management

Editors

Title variant

PL IJCM Współczesne Zarządzanie

Previous title

PL Współczesne Zarządzanie

Publisher name

Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Domains

PL Organizacja i zarządzanie

EN Contemporary management

ISSN

2449-8920

eISSN

2449-8939

Publication frequency

quarterly

URL

http://www.ejournals.eu/ijcm/zakladka/548/

Comments

Od 2015 na wydawnictwie umieszczono ISSN 2449-8920. Do roku 2014 na okładce umieszczano ISSN poprzedniego tytułu 1643-5494.

Journal years