Processing may take a few seconds...

Journal

Title

International Journal of Contemporary Management

Editors

Title variant

PL IJCM Współczesne Zarządzanie

Previous title

PL Współczesne Zarządzanie

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.6 Management and quality studies

Journal unique ID

488900

Publisher name

Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Domains

PL Organizacja i zarządzanie

EN Contemporary management

ISSN

2449-8920

eISSN

2449-8939

Publication frequency

quarterly

URL

http://www.ejournals.eu/ijcm/zakladka/548/

Comments

Od 2015 na wydawnictwie umieszczono ISSN 2449-8920. Do roku 2014 na okładce umieszczano ISSN poprzedniego tytułu 1643-5494.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 14.0 ---