Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wykorzystanie kompetencji w realizacji procesu zarządzania zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2019

Published in

Przegląd Organizacji

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kadry (wojsko)
  • Kapitał ludzki
  • Zarządzanie kompetencjami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
  • Zawodowa służba wojskowa
  • Siły zbrojne
  • Polska
  • Żołnierze
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

37 - 43

DOI

10.33141/po.2019.02.05

URL

https://przegladorganizacji.pl/artykul/2019/10.33141po.2019.02.05

Comments

Uwaga dotycząca języka: Streszczenie w języku angielskim. Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 43.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

6 months after publication

Points of MNiSW / journal

20

Publication indexed in

BazEkon | Agro | Index Copernicus | CEON