Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Przegląd Organizacji

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Journal unique ID

200243

Publisher name

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Editorship

Przegląd Organizacji - Redakcja ul. Górska 6/10 lok. 71 00-740 Warszawa tel./faks 022-827-15-10 redakcja@przegladorganizacji.pl recenzja@przegladorganizacji.pl

Domains

PL Zarządzanie i marketing

ISSN

0137-7221

eISSN

2545-2622

Publication frequency

quarterly

URL

https://przegladorganizacji.pl/

Comments

„Przegląd Organizacji” jest jednym z najstarszych polskich pism. Ukazuje się od 1926 roku. Twórcą pisma był wybitny polski uczony i praktyk Karol Adamiecki. „Przegląd Organizacji” jest wydawany od początku swojego istnienia przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, a poświęcony jest przede wszystkim teorii i praktyce zarządzania. Obszarami szczególnego zainteresowania czasopisma są: zarządzanie strategiczne, programy restrukturyzacyjne, rynek kapitałowy, finanse, problematyka jakości, marketing, konsulting, informatyka, small business, psychologia i etyka biznesu, logistyka. "Przegląd Organizacji" jest indeksowany w bazach: BazEkon, Agro, IC Journals Master List , CEON - Biblioteka Nauki

Unified list of scientific journals 2013-2016

13

Journal years