Processing may take a few seconds...

Publisher name

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Books  |  Journals

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW
  • 2017 80
  • 2018 80
  • 2019 80
  • 2020 80
  • 2021 80

Books (1)

Journals (1)

  • Journal title ISSN eISSN Publisher name
  • PRZEGLĄD ORGANIZACJI 0137-7221 2545-2622 Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa