Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Bezpieczeństwo energetyczne państwa

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Toruń, Polska

Wydawca

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Wydawca z listy MNiSW

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora

Data opublikowania

2018

Liczba stron

155

ISBN

9788372858603

URL

https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/5513/Bez.%20energetyczne%20wydruk%2005.12.2018-1.pdf?sequence=1

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Polska
Rozdziały
Polityka energetyczna rządu RFN i jej możliwe implikacje dla polskiego sektora energetycznego (s. 129-155)
Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana