Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Polityka energetyczna rządu RFN i jej możliwe implikacje dla polskiego sektora energetycznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Zachodni | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Energetyka
  • Geopolityka
  • Niemcy
  • Polityka energetyczna
  • Polska
Data udostępnienia online

2018 (Data domniemana)

Strony (od-do)

129 - 155

URL

https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/5513/Bez.%20energetyczne%20wydruk%2005.12.2018-1.pdf?sequence=1

Książka

Bezpieczeństwo energetyczne państwa

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0