Processing may take a few seconds...

Article

Title

Pokolenie Y w wojsku : wyzwaniem dla realizacji procesu personalnego w Siłach Zbrojnych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Generation Y in Army : Challenge to Personal Process in Polish Armed Forces

Year of publication

2019

Published in

Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty

Journal year: 2019 | Journal volume: t. 53 | Journal number: nr 3

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Kadry (wojsko)
  • Kapitał ludzki
  • Pokolenie Y
  • Polska
  • Praca
  • Siły zbrojne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
  • Zarządzanie kompetencjami
  • Zarządzanie wiekiem
Pages (from - to)

25 - 35

DOI

10.5604/01.3001.0013.5247

URL

https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1334

Comments

Uwaga do języka: Streszczanie w języku angielskim. Bibliografia na stronach 34-35.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

5

Publication indexed in

BazEkon | EBSCO | Index Copernicus