Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Aleksander Ksawery Olech, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (16)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Republika Francuska w obliczu działalności państwa islamskiego. Doświadczenia płynące z aktów terrorystycznych i propagandy w mediach społecznościowych w latach 2015 – 2019 / Sylwia Gliwa (WBN), Aleksander Ksawery Olech (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 271, nr 2, p. 109-130

  Scholarly article 5
 • 2.
  Asymetrické ohrožení v souvislosti s konfliktem na Ukrajině / Aleksander Ksawery Olech (WBN) // Mezinárodní politika - 2020, nr 3

  Scholarly article 5
 • 3.
  Contemporary Terrorist Threats to the Security of Central Europe / Aleksander Ksawery Olech (WBN) // W: Building Military Science for the Benefit of Society. International Society of Military Sciences / red. Wolfgang Peischel, Christoph Bilban - Berlin, Niemcy : Carola Hartmann Miles-Verlag, 2020 - p. 119-130

  Chapter in monograph 5
 • 4.
  Les forces antiterroristes et contre-terroristes de la Pologne / Aleksander Ksawery Olech (WBN) // Sécurité globale - 2020, numéro 2, p. 143-157

  Scholarly article 5
 • 5.
  Współczesne zagrożenia terrorystyczne w Republice Czeskiej / Aleksander Ksawery Olech (WBN) // Nowa Polityka Wschodnia - 2020, nr 2(25), p. 102-127

  Scholarly article 20
 • 6.
  Zagrożenia asymetryczne i ich wpływ na współczesne konflikty na przykładzie Ukrainy / Aleksander Ksawery Olech (WBN), Natalia Byszof (WBN) // W: Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym / red. Wiesław Śmiałek - Warszawa, Polska : Wojskowa Akademia Techniczna, 2020 - p. 113-126

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Ataki terrorystyczne w Federacji Rosyjskiej w XXI wieku / Aleksander Ksawery Olech (WBN) // Nowa Polityka Wschodnia - 2019, nr 4(23), p. 109-129

  Scholarly article 20
 • 8.
  Terrorist Attacks in the Russian Federation / Aleksander Ksawery Olech (WBN) // International Journal of Anti-terrorism Studies - 2019, iss. 1, p. 25-37

  Scholarly article 5
 • 9.
  Terroryzm na Ukrainie a stanowisko, wizja i rozwiązania Republiki Francuskiej / Aleksander Ksawery Olech (WBN) // W: Cyberbezpieczeństwo w polskich realiach / red. Grzegorz Skrobotowicz - Lublin, Polska : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2019 - p. 116-133

  Chapter in monograph 5
 • 10.
  Uchodźcy i imigranci w Republice Francuskiej a zakaz noszenia burek, ḥiǧābów i niqābów / Aleksander Ksawery Olech (WBN) // W: The world of Islam in research perspectives of oriental studies and political science. Vol. 2, Society / red. Michał Dahl, Paweł Hanczewski, Magdalena Lewicka - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego : członkostwo Ukrainy w NATO / Aleksander Ksawery Olech (WBN) // International Relations Review - 2019, vol. 2, iss. 3, p. 43-69

  Scholarly article 5
 • 12.
  Nowa ustawa antyterrorystyczna w Republice Francuskiej / Aleksander Ksawery Olech (WBN) // Wiedza Obronna - 2018, t. 262-263, nr 1-2, p. 58-90

  Scholarly article 2
 • 13.
  Działalność UNHCR w Afryce i na Bliskim Wschodzie / Aleksander Ksawery Olech (WBN) // Przegląd Geopolityczny - 2018, t. 24, p. 134-152

  Scholarly article 6
 • 14.
  Ewolucja służb antynarkotykowych w Polsce / Aleksander Ksawery Olech (WBN) // W: W trosce o bezpieczne jutro : reminiscencje i zamierzenia. 2 / red. Andrzej Bolewski, Joanna Farysej - Poznań, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2018 - p. 45-76

  Chapter in monograph 20
 • 15.
  Ochrona informacji niejawnych w Republice Francuskiej / Aleksander Ksawery Olech (WBN) // W: Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni / red. Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski - Lublin, Polska : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017 - p. 118-134

  Chapter in monograph 20
 • 16.
  Przemyt marihuany jako źródło patologii oraz zagrożenie bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego w Polsce / Aleksander Ksawery Olech (WBN) // De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności - 2017, nr 2(3), p. 112-130

  Scholarly article 1