Processing may take a few seconds...

Article

Title

Przemyt marihuany jako źródło patologii oraz zagrożenie bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego w Polsce

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2(3)

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Narkotyki
  • Przemytnictwo
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

112 - 130

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/De_Securitate_A.Olech_Przemyt_marihuany_jako_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o_patologii_oraz_zagro%C5%BCenie_bezpiecze%C5%84stwa_spo%C5%82ecznego_i_ekonomicznego_w_Polsce_.pdf

Comments

Bibliografia, netografia i wykaz aktów prawnych na stronach 128-130. Zawiera streszczenie angielskie.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

1

Publication indexed in

Erih Plus | CEEOL | CEJSH