Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zagrożenia asymetryczne i ich wpływ na współczesne konflikty na przykładzie Ukrainy

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student | [ S ] student

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
  • Konflikty zbrojne
  • Ukraina
  • Zagrożenia asymetryczne
EN
  • Armed conflicts
  • Asymmetric threats
  • International security
  • Ukraine
Pages (from - to)

113 - 126

Comments

Bibliografia na stronach 125-126. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Book

Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym

Points of MNiSW / chapter

20.0