Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zagrożenia asymetryczne i ich wpływ na współczesne konflikty na przykładzie Ukrainy

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant | [ S ] student

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
  • Konflikty zbrojne
  • Ukraina
  • Zagrożenia asymetryczne
EN
  • Armed conflicts
  • Asymmetric threats
  • International security
  • Ukraine
Strony (od-do)

113 - 126

Uwagi

Bibliografia na stronach 125-126. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Książka

Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0