Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski | angielski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wojskowa Akademia Techniczna

Wydawca z listy MNiSW

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Data opublikowania

2020

Liczba stron

387

ISBN

9788379382682

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052719041305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Bezpiecze%C5%84stwo%20militarne%20w%20uj%C4%99ciu%20narodowym%20i%20mi%C4%99dzynarodowym&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo militarne państwa
  • Polska
Uwagi

Bibliografie przy artykułach. Część prac w języku angielskim. Streszczenia w języku angielskim i polskim przy pracach.

Rozdziały
Zagrożenia asymetryczne i ich wpływ na współczesne konflikty na przykładzie Ukrainy (s. 113-126)