Processing may take a few seconds...

Article

Title

Działalność UNHCR w Afryce i na Bliskim Wschodzie

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Published in

Przegląd Geopolityczny

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 24

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Afryka
  • Bliski Wschód
  • Obozy dla uchodźców
  • Pomoc humanitarna międzynarodowa
  • Uchodźcy
  • Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców
Pages (from - to)

134 - 152

URL

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/search/page.action?qt=SEARCH&q=c_0language_0eq.all*sc.article*c_0all_0eq.Dzia%25C5%2582alno%25C5%259B%25C4%2587%2BUNHCR%2Bw%2BAfryce%2Bi%2Bna%2BBliskim%2BWschodzie*l_0*c_0fulltext_0eq.all

Comments

Bibliografia na stronie 151. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

CEEOL