Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Przegląd Geopolityczny

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.2 Socio-economic geography and spatial management
5.3 Safety studies
5.5 Science about politics and administration

Publisher name

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Editorship

Redaktor naczelny: Witold Wilczyński Sekretarz redakcji: Piotr Nawała Zastępcy redaktora naczelnego: Stefan Bielański, Sergiusz Wasiuta. Redaktorzy ostatniego tomu: Adam Myślicki, Marcin Semczuk, Leszek Trojan, Piotr L. Wilczyński. Redaktor statystyczny: Piotr L. Wilczyński Redaktorzy językowi: Gregory Mikula (język angielski, native speaker), Bethuel Matsili (język francuski, native speaker), Renata Gasek (język polski).

Domains

PL Geopolityka | Geografia polityczna | Problematyka bezpieczeństwa | Metodologia nauk społecznych

ISSN

2080-8836

eISSN

2392-067X

Publication frequency

quarterly

URL

http://przeglad.org/

Comments

Recenzowany kwartalnik naukowy ukazujący się drukiem i w wersji elektronicznej od 2009 r., wpisany na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Unified list of scientific journals 2013-2016

6