Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Uchodźcy i imigranci w Republice Francuskiej a zakaz noszenia burek, ḥiǧābów i niqābów

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Francja
  • Hidżab
  • Imigranci
  • Muzułmanie
  • Prawo
  • Uchodźcy
Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 144-146. Streszczenie w języku angielskim

Książka

The world of Islam in research perspectives of oriental studies and political science. Vol. 2, Society

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0