Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

The world of Islam in research perspectives of oriental studies and political science. Vol. 2, Society

Redaktorzy

Wariant tytułu

PL Świat islamu w perspektywie badań orientalistycznych i politologicznych. T. 2, Społeczeństwo

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski | polski | rosyjski

Miejsce

Toruń, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Adam Marszałek

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Adam Marszałek

Data opublikowania

2019

Liczba stron

406

ISBN

9788381800433

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&tab=LibraryCatalog&docid=alma991052605511905066&context=L

Słowa kluczowe
EN
  • Azja Południowa
  • Bliski Wschód
  • Gospodarka
  • Historia
  • Islam
  • Kobieta
  • Społeczeństwo
Uwagi

Bibliografie, netografie przy pracach. Współfinansowanie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) Cześć prac w języku angielskim i rosyjskim. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Rozdziały
Uchodźcy i imigranci w Republice Francuskiej a zakaz noszenia burek, ḥiǧābów i niqābów