Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ochrona informacji niejawnych w Republice Francuskiej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
  • Informacje niejawne
  • Francja
EN
  • Classified information
  • Cybercime
  • Cybersecurity
  • France
Strony (od-do)

118 - 134

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 133-134. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Książka

Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0