Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona informacji niejawnych w Republice Francuskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
  • Informacje niejawne
  • Francja
EN
  • Classified information
  • Cybercime
  • Cybersecurity
  • France
Pages (from - to)

118 - 134

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 133-134. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Book

Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni

Points of MNiSW / chapter

20.0