Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

Wydawca z listy MNiSW

Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe

Data opublikowania

2017

Liczba stron

156

ISBN

978-83-64527-70-8

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991018510419705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Bezpiecze%C5%84stwo%20pa%C5%84stwa%20w%20cyberprzestrzeni&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
Uwagi

Na grzbiecie odmienny tytuł serii: Monografie WSEI. Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 141-153. Streszczenie w języku angielskim. Wstęp i spis treści także w języku angielskim.

Opublikowano w

Seria: Monografie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rozdziały
System reagowania na incydenty komputerowe - wybrane aspekty (s. 57-77)
Ochrona informacji niejawnych w Republice Francuskiej (s. 118-134)