Processing may take a few seconds...

Book


Title

Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni

Editors

Year of publication

2017

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

Publisher name from the MNiSW list

Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe

Date of publication

2017

Number of pages

156

ISBN

978-83-64527-70-8

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991018510419705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Bezpiecze%C5%84stwo%20pa%C5%84stwa%20w%20cyberprzestrzeni&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
Comments

Na grzbiecie odmienny tytuł serii: Monografie WSEI. Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 141-153. Streszczenie w języku angielskim. Wstęp i spis treści także w języku angielskim.

Published in

Book series: Monografie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Chapters
System reagowania na incydenty komputerowe - wybrane aspekty (p. 57-77)
Ochrona informacji niejawnych w Republice Francuskiej (p. 118-134)