Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

System reagowania na incydenty komputerowe - wybrane aspekty

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
Pages (from - to)

57 - 77

Book

Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni

Points of MNiSW / chapter

20.0