Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Terroryzm na Ukrainie a stanowisko, wizja i rozwiązania Republiki Francuskiej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
  • Francja
  • Terroryzm
  • Ukraina
EN
  • France
  • International security
  • Terrorism
  • Ukraine
Strony (od-do)

116 - 133

URL

http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/348/Cyberbezpiecze%C5%84stwo%20w%20polskich%20realiach.pdf

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 130-132.

Książka

Cyberbezpieczeństwo w polskich realiach

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0