Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = all types, discipline = learning about physical culture, publications from years 2016 - 2021, sort by = publication date descending

Search results (16)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Assessment of the Levels of Oxidative Stress, Muscle Damage, and Psychomotor Abilities of Special Force Soldiers during Military Survival Training / Paweł Różański, Ewa Jówko, Andrzej Tomczak (WBN) // International Journal of Environmental Research and Public Health - 2020, vol. 17, iss. 13, p. 1-10

  Scholarly article 70 2.849
 • 2.
  Association Between Diet, Physical Activity and Body Mass Index, Fat Mass Index and Bone Mineral Density of Soldiers of the Polish Air Cavalry Units / Anna Anyżewska, Roman Łakomy, Tomasz Lepionka, Ewa Szarska, Ewelina Maculewicz, Andrzej Tomczak (WBN), Jerzy Bertrandt // Nutrients - 2020, vol. 12, no. 1, p. 1-17

  Scholarly article 140 4.546
 • 3.
  Influence of a diet and physical activity on the nutritional status of soldiers of the Polish Air Cavalry units / Jerzy Bertrandt, Anna Anyżewska, Roman Łakomy, Tomasz Lepionka, Ewa Szarska, Ewelina Maculewicz, Andrzej Tomczak (WBN) // Proceedings of the Nutrition Society - 2020, vol. 79, iss. OCE2, p. E415

  Abstract
 • 4.
  Nutritional status assessment of the Polish Border Guards officers – Body Mass Index or Fat Mass Index? / Anna Anyżewska, Roman Łakomy, Tomasz Lepionka, Ewa Szarska, Ewelina Maculewicz, Izabela Bolczyk, Andrzej Tomczak (WBN), Jerzy Bertrandt // Proceedings of the Nutrition Society - 2020, vol. 79, iss. OCE2, p. E385

  Abstract
 • 5.
  Survival Training Effects on Oxidative Stress and Muscle Damage Biomarkers of Naval Cadets / Andrzej Tomczak (WBN), Ewa Jówko, Paweł Różański // Aerospace Medicine and Human Performance - 2020, Vol.91, p. 720-724 (5)

  Scholarly article 40 0.954
 • 6.
  Changes in Coordination Motor Abilities of Naval Academy Cadets During Military Survival Training / Andrzej Tomczak (WBN), Paweł Różański, Ewa Jówko // Aerospace Medicine and Human Performance - 2019, t. 90, nr 7, p. 632-636

  Scholarly article 40 0.954
 • 7.
  Obszary współpracy wojsk obrony terytorialnej z organizacjami proobronnymi / Andrzej Tomczak (WBN) // W: Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby / red. Artur Michalak (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 144-162

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  Ocena całodziennych racji pokarmowych planowanych w żywieniu funkcjonariuszy Straży Granicznej w sezonie zimowym / Anna Anyżewska, Izabela Bolczyk, Roman Łakomy, Tomasz Lepionka, Ewa Szarska, Ewelina Maculewicz, Andrzej Tomczak (WBN), Jerzy Bertrandt // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna - 2019, 2, p. 121-125

  Scholarly article 5
 • 9.
  Postrzeganie zagrożeń terrorystycznych przez młodzież klas ponadgimnazjalnych / Andrzej Tomczak (WBN) // W: Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych / red. Bogdan Michailiuk (WBN), Jarosław Solarz (WBN), Jacek Henryk Stempień (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 305-313

  Chapter in monograph 20
 • 10.
  Poziom sprawności fizycznej oraz stan odżywienia żołnierzy kawalerii powietrznej / Andrzej Tomczak (WBN), Dariusz Jaciubek, Anna Kłos, Izabela Bolczyk, Jerzy Bertrandt // Problemy Higieny i Epidemiologii - 2019, 100 (1), p. 36-41

  Scholarly article 5
 • 11.
  Stosowanie suplementów diety a częstotliwość spożycia wybranych grup produktów przez żołnierzy Wojsk Specjalnych / Tomasz Lepionka, Anna Anyżewska, Roman Łakomy, Ewa Szarska, Ewelina Maculewicz, Andrzej Tomczak (WBN), Jerzy Bertrandt // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna - 2019, 2, p. 126-131

  Scholarly article 5
 • 12.
  Aktywność organizacji proobronnych we wzmacnianiu potencjału obronnego Polski / Andrzej Tomczak (WBN) // Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2018, nr 4, p. 71-79

  Scholarly article 9
 • 13.
  Opinie uczniów szkół ponadgimnazjalnych o lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa / Andrzej Tomczak (WBN) // W: Współczesne potrzeby i wymagania edukacji dla bezpieczeństwa / red. Jerzy Kunikowski, Agnieszka Araucz-Boruc, Grzegorz Wierzbicki - Siedlce, Polska : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018 - p. 251-271

  Chapter in monograph 20
 • 14.
  Paradygmaty kształcenia nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa / Andrzej Tomczak (WBN) / Warszawa, Polska : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku, 2018 - 223 s.

  Scholarly monograph 20
 • 15.
  Sprawność fizyczna członków organizacji proobronnej w świetle wyników uzyskanych przez strzelców Jednostki Strzeleckiej 1313 / Andrzej Tomczak, Marek Klasa (WBN) // W: Praca i czas wolny w kontekście zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych / red. Alicja Kaiser - Warszawa, Polska : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku, 2017 - p. 131-142

  Chapter in monograph 5
 • 16.
  Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa / red. Andrzej Tomczak (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Historia i Kultura, 2016 - 253 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings