Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Zmiany koordynacyjnych zdolności motorycznych młodych mężczyzn podczas zajęć symulacyjnych szkołę przetrwania (survival)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[3.3] Nauki o kulturze fizycznej

Dodatkowy tytuł

EN Changes in coordination motor abilities of young men during survival school simulation training

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2021

Liczba stron

92

ISBN

978-83-7523-800-6

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk21001693

Słowa kluczowe
PL
  • Motoryka mała
  • Polska
  • Symulacja
  • Szkolenie wojskowe
  • Sztuka przetrwania
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Żołnierze
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0