Processing may take a few seconds...

Book

Title

Paradygmaty kształcenia nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

3.3 Learning about physical culture

Year of publication

2018

Book type

scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku

Date of publication

2018

Number of pages

223

ISBN

978-83-941504-3-3

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Kształcenie nauczycieli
  • Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa
  • Przysposobienie wojskowe
  • Szkoły wyższe
  • Polska
Total point value of MNiSW of monograph

20