Processing may take a few seconds...

Article

Title

Aktywność organizacji proobronnych we wzmacnianiu potencjału obronnego Polski

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

3.3 Learning about physical culture

Year of publication

2018

Published in

Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2018 | Journal number: nr 4

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Organizacje paramilitarne
  • Przysposobienie wojskowe
  • Szkolenie wojskowe
  • Polska
  • System obronny państwa
Pages (from - to)

71 - 79

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/ca%C5%81o%C5%9A%C4%86_pnm_na_stron%C4%98.pdf

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

9 [Unified list of scientific journals 2013-2016]