Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Opinie uczniów szkół ponadgimnazjalnych o lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[3.3] Physical culture science

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Młodzież
  • Szkoły ponadgimnazjalne
  • Wywiad socjologiczny
Pages (from - to)

251 - 271

Book

Współczesne potrzeby i wymagania edukacji dla bezpieczeństwa

Points of MNiSW / chapter

20.0