Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = all types, discipline = mathematics, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (9)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Prognoza wielkości przewozu ładunków transportem kolejowym w Polsce metodą wag harmonicznych / Marek Mróz (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 370-403

  Scholarly article 20
 • 2.
  A note on the Optimal Periodic Pattern (OPP) algorithm for the system in which buyers periodically order from a vendor / Andrzej Jacek Krupa (WZiD), Stanisław Bylka (WZiD) // Computers & Industrial Engineering - 2018, vol. 115, p. 37-40

  Scholarly article 40 3.518 15
 • 3.
  Komunikat z seminarium naukowego "Wybrane metody prognozowania w logistyce" / Marek Mróz (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2018, nr 4 (28), p. 360-372

  Communique
 • 4.
  Prognozowanie procesów logistycznych metodą wag harmonicznych / Marek Mróz (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 311-329

  Scholarly article 8
 • 5.
  Dobór zmiennych niezależnych w modelowaniu procesów logistycznych metodą analizy grafów / Marek Mróz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2017, t. 108, nr 3, p. 129-155

  Scholarly article 1
 • 6.
  Pomiar jakości funkcjonowania sił zbrojnych z wykorzystaniem metod ilościowych. (Etap 3) : [praca naukowo-badawcza] : II.2.6.6.0 / Piotr Górny (WZiD), Izabela Horzela (WZiD), Tomasz Zieliński (WZiD) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - 71 s.

  Research work
 • 7.
  Wybrane elementy logiki / Tomasz Zieliński (WZiD) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 118 s.

  Scholarly textbook / script 80
 • 8.
  Zastosowanie metod ilościowych w procesach dowodzenia i zarządzania : praca naukowo-badawcza : II.2.24.3.0 / Tomasz Zieliński (WZiD), Izabela Horzela (WZiD), Piotr Górny (WZiD) / Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 82 s.

  Research work
 • 9.
  Zastosowanie modelu PDCA w procesach zarządzania w siłach zbrojnych : praca naukowo-badawcza : II.2.24.4.0 / Izabela Horzela (WZiD), Piotr Górny (WZiD), Tomasz Zieliński (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 62 s.

  Research work