Processing may take a few seconds...

Article


Title

Predykcja wielkości sprzedaży modelem Browna elementem rachunku ekonomicznego na przykładzie firmy Comarch

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Mathematics

Year of publication

2021

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2021 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Matematyka finansowa
  • Metody prognozowania
  • Prognozy
  • Rachunek ekonomiczny
  • Sprzedaż
  • Comarch S. A.
Abstract

PL Tematem artykułu jest predykcja wielkości sprzedaży w firmie informatycznej Comarch, obliczona metodą wyrównywania wykładniczego z wykorzystaniem jednoparametrowego modelu Browna na bazie przeprowadzonych badań teoretycznych i empirycznych. Głównym celem podjętych badań było obliczenie prognoz na kolejne dwa kwartały (trzeci i czwarty) 2020 r. na podstawie uzyskanych danych empirycznych z lat 2016–2020. Natomiast problem badawczy dotyczył właściwego wykorzystania modelu Browna do prognozowania wielkości sprzedaży z zamiarem otrzymania dokładniejszej prognozy. Ujęcie teoretyczne i praktyczne problemu badań pozwoliło na podjęcie próby uporządkowania obszaru wiedzy związanego z prognozowaniem modelem Browna, w tym głównie z wygładzaniem szeregu czasowego metodą wyrównywania wykładniczego.

Pages (from - to)

46 - 59

DOI

10.33226/1231-2037.2021.3.5

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/predykcja-wielkosci-sprzedazy-modelem-browna-elementem-rachunku-ekonomicznego-na-przykladzie-firmy-comarch,a1603983038

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0