Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marek Mróz

Artykuły  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

m.mroz@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-746

ORCID

0000-0003-1826-0495

ResearcherID

B-4351-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.3 Matematyka: 100%

Artykuły (5)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)