Processing may take a few seconds...

Article


Title

Dobór zmiennych niezależnych w modelowaniu procesów logistycznych metodą analizy grafów

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Mathematics

Title variant

EN Selection of independent variables in the modelling of logistics processes using the analysis graphs method

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 108 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Abstract

PL Tematem artykułu jest dobór zmiennych niezależnych w modelowaniu procesów logistycznych metodą analizy grafów. Celem głównym jest teoretyczna i empiryczna analiza możliwości stosowania metody analizy grafów do doboru zmiennych niezależnych w modelach ekonometrycznych. Problem badawczy natomiast obejmował swym zasięgiem także poszukiwanie rozwiązań dotyczących uzyskania właściwych kryteriów wyboru zmiennych niezależnych spośród zmiennych kandydujących, przy wykorzystaniu właściwie stawianych i weryfikowanych hipotez zerowych. Niewątpliwym osiągnięciem zastosowania metody analizy grafów jest możliwość uzyskania macierzy współczynników korelacji liniowej Pearsona, które obrazują powiązania między poszczególnymi zmiennymi oraz pozwalają na ich podstawie wyeliminować te zmienne kandydujące, które nie są statystycznie istotne dla badanego procesu logistycznego.

Pages (from - to)

129 - 155

DOI

10.5604/01.3001.0010.8420

URL

https://znaon-online.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

1.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

1.0