Processing may take a few seconds...

Article

Title

Prognoza wielkości przewozu ładunków transportem kolejowym w Polsce metodą wag harmonicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

6.3 Mathematics

Title variant

EN Forecast of the volume of freight transport by rail in Poland by the harmonic weight method

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 10

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Transport kolejowy
  • Prognozy
  • Ekonometria
Pages (from - to)

370 - 403

DOI

10.33226/1231-2037.2019.10.24

URL

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171584206?q=bwmeta1.element.ekon-element-237f0aa9-9a74-31ca-9400-ef7e49282338;19&qt=CHILDREN-STATELESS

Points of MNiSW / journal

20

Publication indexed in

BazEkon