Processing may take a few seconds...

Article

Title

Prognoza wielkości przewozu ładunków transportem kolejowym w Polsce metodą wag harmonicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Mathematics

Title variant

EN Forecast of the volume of freight transport by rail in Poland by the harmonic weight method

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 10

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Transport kolejowy
  • Prognozy
  • Ekonometria
Pages (from - to)

370 - 403

DOI

10.33226/1231-2037.2019.10.24

URL

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171584206?q=bwmeta1.element.ekon-element-237f0aa9-9a74-31ca-9400-ef7e49282338;19&qt=CHILDREN-STATELESS

Points of MNiSW / journal

40

Publication indexed in

BazEkon