Processing may take a few seconds...

Article

Title

Komunikat z seminarium naukowego "Wybrane metody prognozowania w logistyce"

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

6.3 Mathematics

Year of publication

2018

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 4 (28)

Article type

communique

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Prognozowanie
Pages (from - to)

360 - 372