Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Zastosowanie modelu PDCA w procesach zarządzania w siłach zbrojnych : praca naukowo-badawcza : II.2.24.4.0

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości
[6.2] Informatyka
[6.3] Matematyka

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

62

Słowa kluczowe
PL
  • Planowanie obronne
  • System zarządzania zasobami obronnymi
  • Zarządzanie
EN
  • Defence planning