Processing may take a few seconds...

Dissertations

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: autor = Aleksandra Skrabacz, type = all types, organization = all organisational units, dissertations from years 2016 - 2019, sort by = dissertation date descending

Search results (7)

 • 1.
  Organizacja powszechnej samoobrony ludności w Polsce wobec zagrożeń XXI wieku : rozprawa doktorska / Damian Domański (WBN) / prom. Aleksandra Skrabacz - Warszawa, Polska, 2019 - 312 s.

  Dissertation
 • 2.
  Działalność ratownicza organizacji młodzieżowych na rzecz bezpieczeństwa lokalnego : praca doktorska / Michalina Pietrek / prom. Aleksandra Skrabacz - Warszawa, Polska, 2018 - 279 s.

  Dissertation
 • 3.
  Przeciwdziałanie zgłoszeniom niealarmowym w systemie powiadamiania ratunkowego na przykładzie województwa podlaskiego : praca doktorska / Milena Domasiewicz (WBN) / prom. Aleksandra Skrabacz - Warszawa, Polska, 2018 - 177 s.

  Dissertation
 • 4.
  Przygotowanie oficerów wychowawczych do przeciwdziałania patologiom społecznym w Siłach Zbrojnych RP : praca doktorska / Urszula Romelczyk (WBN) / prom. Aleksandra Skrabacz - Warszawa, Polska, 2018 - 294 s.

  Dissertation
 • 5.
  Patologie społeczne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych : aneks do rozprawy doktorskiej / Wioletta Wróbel-Delegacz (WBN) / prom. Aleksandra Skrabacz (WBN) - Warszawa, Polska, 2017 - 458 s.

  Dissertation
 • 6.
  Patologie społeczne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych : rozprawa doktorska / Wioletta Wróbel-Delegacz (WBN) / prom. Aleksandra Skrabacz (WBN) - Warszawa, Polska, 2017 - 289 s.

  Dissertation
 • 7.
  Przygotowanie Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych do realizacji zadań w obszarze ochrony fizycznej osób i mienia : rozprawa doktorska / Paweł Pajorski (WBN) / prom. Aleksandra Skrabacz (WBN) - Warszawa, Polska, 2017 - 311 s.

  Dissertation