Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Organizacja powszechnej samoobrony ludności w Polsce wobec zagrożeń XXI wieku : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Ochrona ludności
  • Polska
Liczba stron

312

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/903 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 288-301.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor