Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Patologie społeczne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych: rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Patologia społeczna
  • Społeczności lokalne
Number of pages

289

Signature of printed version

A/438+CD

Comments

Bibliografia na stronach 250-264

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktorat