Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przygotowanie Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych do realizacji zadań w obszarze ochrony fizycznej osób i mienia : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Language

polish

Keywords
PL
  • Agencja ochrony osób i mienia
  • Pracownicy ochrony osób i mienia
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

311

On-line catalog

A/436

Comments

Bibliografia na stronach 278-302

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktorat