Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przygotowanie oficerów wychowawczych do przeciwdziałania patologiom społecznym w Siłach Zbrojnych RP : praca doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Oficerowie wychowawczy
  • Patologia społeczna
  • Profilaktyka społeczna
  • Wojsko
  • Zwalczanie
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

294

Signature of printed version

A/692 + CD-ROM

Research project title

Bibliografia, netografia na stronach 270-285.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

01.01.2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor