Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Przygotowanie oficerów wychowawczych do przeciwdziałania patologiom społecznym w Siłach Zbrojnych RP : praca doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Oficerowie wychowawczy
  • Patologia społeczna
  • Profilaktyka społeczna
  • Wojsko
  • Zwalczanie
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

294

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/692 + CD-ROM

Tytuł projektu badawczego

Bibliografia, netografia na stronach 270-285.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

01.01.2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor