Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Działalność ratownicza organizacji młodzieżowych na rzecz bezpieczeństwa lokalnego : praca doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydzial Bezpieczeństwa Narodowego | [ D ] doktorant

Promotor

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Organizacje młodzieżowe
  • Organizacje pozarządowe (NGO)
  • Ratownictwo
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

279

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/689 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 204-211.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

01.01.2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor