Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Działalność ratownicza organizacji młodzieżowych na rzecz bezpieczeństwa lokalnego : praca doktorska

Authors

[ 1 ] Wydzial Bezpieczeństwa Narodowego | [ D ] phd student

Promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Organizacje młodzieżowe
  • Organizacje pozarządowe (NGO)
  • Ratownictwo
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

279

Signature of printed version

A/689 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 204-211.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

01.01.2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor