Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przeciwdziałanie zgłoszeniom niealarmowym w systemie powiadamiania ratunkowego na przykładzie województwa podlaskiego : praca doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Polska
  • System powiadamiania ratunkowego
  • Województwo podlaskie (1999- )
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

177

Signature of printed version

A/605 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 164-169.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor