Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Przeciwdziałanie zgłoszeniom niealarmowym w systemie powiadamiania ratunkowego na przykładzie województwa podlaskiego : praca doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Polska
  • System powiadamiania ratunkowego
  • Województwo podlaskie (1999- )
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

177

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/605 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 164-169.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor