Processing may take a few seconds...

Book

Title

Bezpieczeństwo personalne wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań

Editors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

272

ISBN

978-83-7523-582-1

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo osobiste
Chapters
Poczucie bezpieczeństwa człowieka w dobie upadku "wielkich narracji" (p. 58-77)
Bezpieczeństwo jednostki a tożsamość narodowa i państwowa (p. 78-88)
Ufać warto czy należy w niebezpiecznym świecie (p. 105-118)
Środowisko bezpieczeństwa globalnego a bezpieczeństwo obywatela (p. 221-242)
Wymiar ekonomiczny bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego na przykładzie Wielowymiarowego Wskaźnika Ubóstwa (MPI) (p. 258-271)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20