Processing may take a few seconds...

Book


Title

Bezpieczeństwo personalne wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań

Editors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Bezpieczeństwo jest konstytutywnym atrybutem człowieka określającym właściwie każdy aspekt jego aktywności, zarówno w aspekcie ilościowym i jakościowym. Różnicą gatunkową pojęcia bezpieczeństwa jest nie tylko zachowanie ciągłości trwania, najczęściej redukowanego do egzystencji biologicznej, ale przede wszystkim osiąganie adekwatnych do potrzeb i wyobrażeń poziomów jakościowych, wyrażających się w realnych i potencjalnych perspektywach rozwojowych. Antropologiczna i ogólnie humanistyczna płaszczyzna refleksji nad bezpieczeństwem sytuuje tę problematykę, przede wszystkim w obszarze rozwoju kultury, w tym refleksji uniwersalnej i abstrakcyjnej. Współcześnie analiza zjawisk i zdarzeń determinujących bezpieczeństwo podmiotów wymaga znajdowania związków przyczynowo-skutkowych w złożonej postmodernistycznej rzeczywistości (materialnej i niematerialnej). Globalny zasięg zjawisk, powszechna systemowość, wzrost znaczenia kategorii ryzyka, implikują konieczność permanentnego redukowania wszelkich przedmiotowych aspektów bezpieczeństwa od sfery podmiotowej, do bezpieczeństwa personalnego.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

272

ISBN

978-83-7523-582-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991022448479705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Bezpieczeństwo%20personalne%20wobec%20współczesnych%20zagrożeń%20i%20wyzwań&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Polska
Chapters
Poczucie bezpieczeństwa człowieka w dobie upadku "wielkich narracji" (p. 58-77)
Bezpieczeństwo jednostki a tożsamość narodowa i państwowa (p. 78-88)
Ufać warto czy należy w niebezpiecznym świecie (p. 105-118)
Środowisko bezpieczeństwa globalnego a bezpieczeństwo obywatela (p. 221-242)
Wymiar ekonomiczny bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego na przykładzie Wielowymiarowego Wskaźnika Ubóstwa (MPI) (p. 258-271)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0