Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Poczucie bezpieczeństwa człowieka w dobie upadku "wielkich narracji"

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Postmodernizm
  • Wolność
Pages (from - to)

58 - 77

Book

Bezpieczeństwo personalne wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań

Points of MNiSW / chapter

20